4.953 αιτήσεις υποβλήθηκαν συνολικά στο πλαίσιο της Προκήρυξης 16Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 41/1-12-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εξήντα δύο (62) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία- Εφορείες Αρχαιοτήτων- Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στο Μουσείο της Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) και στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Ν.Π.Δ.Δ.), σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 1.846 αιτήσεις για την κάλυψη 43 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. 
  • 654     αιτήσεις για την κάλυψη 10 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε. 
  • 1.857 αιτήσεις για την κάλυψη 8 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
  • 596     αιτήσεις για την κάλυψη 1 θέσης κατηγορίας Υ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 21.158 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ -ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ8.174
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ  – ΚΛΑΣΙΚΩΝ4.097
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ )(ΙΔΑΧ)621
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ583
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ628
ΠΕ7 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ248
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ121
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2.190
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ2.899
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ309
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ692
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (ΙΔΑΧ)596

• Εργασία – Διορισμοί – Προκηρύξεις 

Βρείτε επιλεγμένα άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στην ομάδα μας schooltime – Εκπαιδευτικό υλικό 

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime