Φιλοσοφικός Λόγος Γ’ Λυκείου – Αρχαία Ελληνικά, Εισαγωγή: Ερωτήσεις (Σωστό – Λάθος, Σελ. 87 – 88)

Του Άρη Ιωαννίδη

Ερώτηση: Να γράψετε δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις παρακάτω θέσεις, τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

 1. Και στον ινδοευρωπαϊκό χώρο και στην αρχαία Αίγυπτο ο πληθυσμός χωριζόταν σε τρεις τάξεις: χειρώνακτες, πολεμιστές, ιερείς.
 2. Τριμερής είναι η διαίρεση στην πλατωνική πολιτεία: δημιουργοί, στρατιωτικοί, φύλακες – άρχοντες (βασιλείς).
 3. Η κατώτερη τάξη των δημιουργών είναι και η πολυπληθέστερη.
 4. Η κατώτερη τάξη των δημιουργών έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στην εξουσία, εργάζεται όμως προστατευμένη και μπορεί να πλουτίζει ως ένα σημείο φυσικά.
 5. Στις τάξεις της ιδανικής πολιτείας δεν υπήρχε πρόβλεψη για κοινωνική κινητικότητα.
 6. Οι φύλακες – άρχοντες επωμίζονται στρατιωτικά και διοικητικά καθήκοντα και γενικά είναι αφοσιωμένοι στην υπηρεσία του κράτους.
 7. Οι φλακες – παντελες αναλαμβάνουν, μετά τα 50 τους χρόνια, τη διακυβέρνηση και μεριμνούν για την ευδαιμονία ολόκληρης της πολιτείας.
 8. Στο πρώτο στάδιο αγωγής των φυλάκων επιδιώκεται η εξισορρόπηση γυμναστικής και μουσικής αγωγής.
 9. Ο δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης των φυλάκων (από τα 20 ως τα 30) περιλαμβάνει κυρίως τις φιλοσοφικές επιστήμες.
 10. Η πορεία προς την ολοκλήρωση του ενάρετου ανθρώπου είναι τραχεία και γεμάτη δυσκολίες.
 11. Όσοι από τους φύλακες – επικούρους υποστούν με επιτυχία τις κρίσεις που έχουν καθοριστεί προάγονται μετά τα 55 τους έτη σε φύλακες παντελείς.
 12. Οι άρχοντες έχουν την ευθύνη για την εκπαίδευση της νέας γενιάς των φυλάκων.

Απαντήσεις:

 1. Σωστό
 2. Λάθος
 3. Σωστό
 4. Λάθος
 5. Λάθος
 6. Λάθος
 7. Σωστό
 8. Σωστό
 9. Λάθος
 10. Σωστό
 11. Λάθος
 12. Σωστό

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook

Φιλοσοφικός Λόγος Γ’ Λυκείου, Εισαγωγή: Ερωτήσεις (Σωστό – Λάθος, Σελ. 83 – 84)