Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία διαμόρφωσης της τελικής πρότασής της για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων εξέδωσε σήμερα  η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας.

Ακολουθεί αναλυτικά η Ανακοίνωση της Δ.Ο.Ε.

Θέμα: Διαδικασία διαμόρφωσης τελικής πρότασης της Δ.Ο.Ε. για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων

Τον τελευταίο χρόνο η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, εκτός από τις παρεμβάσεις σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, πραγματοποίησε κύκλο συζητήσεων – συσκέψεων σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο ενώ, παράλληλα, κατέθεσε ολοκληρωμένες προτάσεις στην επιτροπή για τις υπηρεσιακές μεταβολές στο Υπουργείο Παιδείας, για το ζήτημα της αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων.

Το αίτημα της δίκαιης – αντικειμενικής μοριοδότησης των σχολικών μονάδων, αποτελεί χρόνιο αίτημα του κλάδου που δεν  έχει ακόμη ικανοποιηθεί, παρ’ όλες  τις προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια.
Μετά τις προτάσεις των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. της χώρας για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, το Υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε τον Δεκέμβριο τη δική του πρόταση για κάθε σχολική μονάδα και καλεί τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες να καταθέσουν τις παρατηρήσεις-προτάσεις τους.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκτιμά ότι η πρόταση του Υπουργείου, έχει προβλήματα, λάθη και σημεία που χρήζουν επανεκτίμησης, αλλά μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας σοβαρής συζήτησης. Για το λόγο αυτό καλεί όλα τα Δ.Σ. των  Συλλόγων Εκπαιδευτικών, τους αιρετούς των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. να συνεργαστούν ούτως ώστε να καταθέσουν παρατηρήσεις – προτάσεις, τεκμηριωμένες και ευρείας αποδοχής, επί της πρότασης του Υπουργείου. Οι προτάσεις αυτές συνοδευόμενες από πλήρη – αναλυτική αιτιολόγηση, όπου θα περιλαμβάνεται αναφορά στη βαρύτητα των κριτηρίων στα οποία στηρίχτηκαν, θα πρέπει να αποσταλούν στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., στο [email protected]

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από 17 μέχρι 26 Ιανουαρίου 2018.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα πραγματοποιήσει περιφερειακές συσκέψεις για να διαμορφωθεί πρόταση σε επίπεδο περιφέρειας ως εξής:

  • 31 Ιανουαρίου στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.
  • 6 Φεβρουαρίου στις περιφέρειες Κρήτης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

Για τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης σε κεντρικό επίπεδο θα πραγματοποιηθεί  σύσκεψη στελεχών (Αιρετοί – Πρόεδροι Συλλόγων) στις 9  Φεβρουαρίου 2018 στην Αθήνα, εφόσον διαπιστωθεί από τις προτάσεις που θα φθάσουν στην Ομοσπονδία ότι υπάρχει η δυνατότητα για τη διαμόρφωση μιας πρότασης ευρύτατης αποδοχής.

• Ειδήσεις για τον Εκπαιδευτικό • Εκπαιδευτικά νέα

Βρείτε επιλεγμένα άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στις ομάδες μας

 schooltime – Εκπαιδευτικό υλικό • Φιλολογικές Σελίδες  • Εκπαιδευτικές σελίδες

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime