Νέα Ελληνικά Γ’ ΕΠΑ.Λ. – Κριτήριο Αξιολόγησης: «Αξία και σημασία γλώσσας»

Της Χαράς Ανδρονίδη

Θεματική ενότητα: «Αξία και σημασία γλώσσας»

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Υπάρχει ιδανικός ομιλητής της γλώσσας;[1]

Δεν υπάρχει στη γλώσσα «ιδανικός ομιλητής». Θα διατυπώσω εδώ μερικές σκέψεις για το θέμα αυτό, τις οποίες θέτω στην κρίση των αναγνωστών.

Κατ’ αρχάς, τι θα σήμαινε και ποιος θα χαρακτηριζόταν «ιδανικός ομιλητής»; Θα ήταν, νομίζω, αυτονόητα αυτός που κατέχει πλήρως τη μητρική του γλώσσα σε όλα τα επίπεδα και που τη χρησιμοποιεί άψογα στον προφορικό και τον γραπτό του λόγο. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη; Ότι γνωρίζει άριστα όλο τον λεξιλογικό θησαυρό μιας γλώσσας, όλο τον γραμματικό μηχανισμό και όλες τις δυνατές συντακτικές λειτουργίες της γλώσσας. Ακόμη, ότι γνωρίζει την ιστορική γραφή (ορθογραφία) όλων των λέξεων και τύπων και, το κυριότερο, ότι γνωρίζει όλο το φάσμα εφαρμογής των χρήσεων λέξεων, τύπων και συντακτικών δομών στα διάφορα επίπεδα της πραγματικής επικοινωνίας. Αν, λοιπόν, σκεφθούμε τον όγκο, τις διαστάσεις και την πολυπλοκότητα αυτής της γνώσης, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί είναι ανέφικτο να υπάρξει «ιδανικός ομιλητής», δηλαδή ένα ιδανικό πρότυπο γνώσης και χρήσης μιας συγκεκριμένης γλώσσας.

Αυτό που υπάρχει είναι ο «προσεκτικός ομιλητής», δηλαδή ο ευαίσθητος χρήστης, που πασχίζει ακατάπαυστα να αρθρώνει ποιοτικό λόγο. Είναι αυτός που καλλιεργεί και εμπλουτίζει συνεχώς τη γνώση του στη γλώσσα με διαβάσματα και ακούσματα, με συνεχή άσκηση στην παραγωγή και κατανόηση κειμένων (προφορικών και γραπτών), με εντατική προσπάθεια για κατάλληλες επιλογές σε όλα τα επίπεδα, με ανεπτυγμένο γλωσσικό αίσθημα και διά βίου μαθητεία στη γλώσσα. Είναι αυτός που πιστεύει στη γλώσσα του ως αξία, δηλαδή ως φυσικό συμπλήρωμα της σκέψης του, ως πολιτιστική κληρονομιά του και, τελικά, ως ταυτότητα. Είναι ο ομιλητής που έχει συναίσθηση ότι στην αναμέτρησή του με τη γλώσσα είναι εκ των προτέρων «ηττημένος», επιμένει όμως να αγωνίζεται για μια «αξιοπρεπή ήττα», στην οποία ο λόγος του δε θα έχει, κατά το δυνατόν, προδώσει τη σκέψη του, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που του παρέχει η γλώσσα του. Χρειάζεται ταπεινοσύνη και αίσθηση ορίων για να έχει ο ομιλητής επίγνωση των πεπερασμένων δυνάμεών του σε σχέση με τον κολοσσό κάθε φυσικής γλώσσας, ιδίως μιας πολιτιστικά καλλιεργημένης γλώσσας που συμβαίνει να είναι η Ελληνική.

Ωστόσο, αυτή η αδυναμία είναι συγχρόνως και μια διανοητική πρόκληση για κάθε ομιλητή να κατακτήσει τη γλώσσα του σε τέτοια έκταση και τόσο βάθος, ώστε να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα στον λόγο του. Ο Βιτγκενστάιν δε μας έχει διδάξει μόνο ότι τα όρια του κόσμου μας είναι τα όρια της γλώσσας μας, αλλά μας έχει εμψυχώσει ότι μπορούμε να εκφράσουμε καθαρά με τη γλώσσα μας ό,τι συλλαμβάνουμε καθαρά με τον νου μας. Η καθαρότητα της σκέψης μας, δηλαδή, εξασφαλίζει και την ποιότητα του λόγου μας. Άλλη πρόκληση αυτή, άλλος παράλληλος αγώνας. Αυτός όμως ο διπλός αγώνας δικαιώνει την ύπαρξή μας και, στην πράξη, χαράσσει τα όρια της ελευθερίας μας που είναι συνυφασμένα με τη σκέψη και τη γλώσσα μας. Αυτός ο αγώνας και αυτή η αγωνία εκφράζονται με αφοπλιστική απλότητα και ευθυβολία στα λόγια του μεγάλου στοχαστή – ποιητή, του Διονυσίου Σολωμού, «μήγαρις (= μήπως τάχα) πως έχω άλλο τι στον νου μου πάρεξ (= εκτός από) ελευθερία και γλώσσα».

Γεώργιος Μπαμπινιώτης, εφ. Το Βήμα, 01-03-2014 (διασκευή)

Παρατηρήσεις:

1. Το άρθρο έχει δημοσιευτεί σε εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας. Θέλετε να ενημερώσετε τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σας για το περιεχόμενό του. Να γράψετε μία περίληψη 100-120 λέξεων, όπου θα το παρουσιάζετε με συντομία.

(Μονάδες 15)

2. α) Να καταγράψετε τα δομικά μέρη και τον τρόπο ανάπτυξης της β’ παραγράφου του κειμένου. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με την αναφορά σε συγκεκριμένα χωρία της παραγράφου.

(Μονάδες 10)

     β) Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: θησαυρό, ακατάπαυστα, ηττημένος, πεπερασμένων, εμψυχώσει.

(Μονάδες 5)

 3. Σε ένα άρθρο (περίπου 200 -250 λέξεις) που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του σχολείου σας να προτείνετε τρόπους με τους οποίους το σχολείο θα μπορούσε να βελτιώσει την παρεχόμενη στους μαθητές του γλωσσική εκπαίδευση.

(Μονάδες 20)

Β. Λογοτεχνικό κείμενο

Το «Άξιον Εστί» εκδόθηκε το 1959 από τον Οδυσσέα Ελύτη και αποτελείται από τρεις ενότητες: α) Η Γένεσις β) Τα Πάθη: 18 ψαλμούς, 12 άσματα, 6 αναγνώσματα (πεζά) και γ) Το Δοξαστικόν. Το παρακάτω αποτελεί απόσπασμα από τον Ψαλμό Β.

Οδυσσέας Ελύτης

Από το Άξιον Εστί:

Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική

            Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική.
            το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου…
            Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου…
            Εκεί σπάροι και πέρκες
            ανεμόδαρτα ρήματα
            ρεύματα πράσινα μες στα γαλάζια
            όσα είδα στα σπλάχνα μου ν’ ανάβουνε
            σφουγγάρια, μέδουσες
            με τα πρώτα λόγια των Σειρήνων
            όστρακα ρόδινα με τα πρώτα μαύρα ρίγη…
            Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα μαύρα ρίγη…
            Εκεί ρόδια, κυδώνια
            θεοί μελαχροινοί, θείοι κ’ εξάδελφοι
            το λάδι αδειάζοντας μες στα πελώρια κιούπια.
            Και πνοές από τη ρεμματιά ευωδιάζοντας
            λυγαριά και σχίνο
            σπάρτο και πιπερόριζα
            με τα πρώτα πιπίσματα των σπίνων
            ψαλμωδίες γλυκές με τα πρώτα-πρώτα Δόξα Σοι…
            Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα-πρώτα Δόξα Σοι!..
            Εκεί δάφνες και βάγια
            θυμιατό και λιβάνισμα
            τις πάλες ευλογώντας και τα καριοφίλια
            στο χώμα το στρωμένο με τ’ αμπελομάντιλα ,
            κνίσες, τσουγκρίσματα
            και Χριστός Ανέστη
            με τα πρώτα σμπάρα των Ελλήνων!
            Αγάπες μυστικές με τα πρώτα λόγια του Ύμνου…
            Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα λόγια του Ύμνου!…

Παρατηρήσεις:

1. Ποιοι παράγοντες διαμόρφωσαν την ελληνική γλώσσα, όπως διαφαίνονται μέσα στο απόσπασμα του Ψαλμού Β΄; Να εντοπίσετε ένα σημείο για κάθε έναν παράγοντα μέσα από το κείμενο;

(Μονάδες 15)

 2. α) Ποιος στίχος αποτελεί «μοτίβο» του Ψαλμού Β’ και τι υπηρετεί η επανάληψή του στο ποίημα;

(Μονάδες 7)

β) Να εντοπίσετε τρεις εικόνες (μία οπτική, μία ηχητική και μία οσφρητική). Τι επιτυγχάνεται κατά τη γνώμη σας μέσω αυτών;

(Μονάδες 8)

3. Ο Οδυσσέας Ελύτης, με υπερηφάνεια, αγάπη και συναίσθηση του χρέους, δηλώνει την ελληνική του ιθαγένεια και την ιθαγένεια της ελληνικής γλώσσας μαζί και την ακλόνητη πίστη του στον αδιαίρετο και αδιάσπαστο χαρακτήρα της που διαφαίνεται μέσα από τη διαχρονική εξελικτική της πορεία. Ως νέος/-α με ανησυχίες και προβληματισμούς για το μέλλον της μητρικής μας γλώσσας να αναπτύξετε σε 100 -150 λέξεις την αξία- σημασία της γλώσσας για τη σύγχρονη νεολαία.

(Μονάδες 20)

[1] Το κείμενο προέρχεται από τα διαγωνίσματα 2335, 2683 και 2693 της Τράπεζας Θεμάτων.

Χαρά Ανδρονίδη*
φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για την Έκφραση – Έκθεση του Λυκείου

1. Έκφραση-Έκθεση Α’ Λυκείου, 2. Έκφραση-Έκθεση Β’ Λυκείου, 3. Έκφραση-Έκθεση Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Σχεδιαγράμματα, 6. Γραμματική-Συντακτικό

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook