Επιστολή συμπαράστασης της Ε.Δ. στον αγώνα της Δ.Ο.Ε. για την Προσχολική Αγωγή

Βρυξέλες, 7 Δεκεμβρίου 2017

Προς: Δ.Ο.Ε./ Ελλάδα

Η Εκπαιδευτική Διεθνής στηρίζει το αίτημα της Δ.Ο.Ε. για δίχρονη, τουλάχιστον, δωρεάν, δημόσια και υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση για όλους

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την επιστολή αυτή, η Εκπαιδευτική Διεθνής εκφράζει την αλληλεγγύη και την πλήρη υποστήριξή της στο αίτημα της Δ.Ο.Ε. για δίχρονη, τουλάχιστον, δωρεάν, δημόσια και υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά στην Ελλάδα.

Η ποιοτική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης και της Προσχολικής Εκπαίδευσης, είναι δημόσιο αγαθό και βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, όπως ξεκάθαρα τονίζεται και σε πολλές συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών, στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στη σύμβαση κατά των Διακρίσεων στην Εκπαίδευση, στη σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στο Διεθνές σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα.Μέσω των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης (SGDs)  που έγιναν δεκτοί από τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015, οι κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί «να εξασφαλίσουν ότι όλα τα κορίτσια και αγόρια έχουν πρόσβαση σε ποιοτική προσχολική αγωγή και φροντίδα και προσχολική εκπαίδευση».

Το στρατηγικό πλαίσιο «ΕΤ2020», που έγινε αποδεκτό από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., δηλώνει ότι “τουλάχιστον το 95% των παιδιών ηλικίας μεταξύ 4 ετών και της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο πρέπει να ενταχθούν στην Προσχολική Εκπαίδευση”. Παρά τις δεσμεύσεις αυτές, η Εκπαιδευτική Διεθνής επισημαίνει, με ανησυχία,  ότι χιλιάδες μικρά παιδιά παραμένουν αποκλεισμένα από την Προσχολική Εκπαίδευση στην Ελλάδα.           

Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν με σαφήνεια ότι η Προσχολική Εκπαίδευση συμβάλλει στη γνωστική, κοινωνική, σωματική, συναισθηματική και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Δημιουργεί μια σταθερή βάση για την εκπαίδευσή τους και αποτελεί  σημαντικό παράγοντα εξισορρόπησης των ευκαιριών για τα παιδιά που βρίσκονται σε πιο μειονεκτική θέση.

Καλούμε, λοιπόν, την Κυβέρνηση της Ελλάδας να κάνει συγκεκριμένα και άμεσα βήματα, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών και οικονομικών μέτρων, ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή της δωρεάν ποιοτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία.

Η Εκπαιδευτική Διεθνής με τα  32,5 εκατομμύρια μέλη, τα οποία εκπροσωπούνται από περισσότερα από 400 σωματεία σε 178 χώρες, στέκεται αλληλέγγυα στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της Δ.Ο.Ε.

 Η Εκπαιδευτική Διεθνής θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να στηρίζει τη Δ.Ο.Ε. προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης του αιτήματός της για το θεμελιώδες δικαίωμα όλων των παιδιών στην Ελλάδα.

Με Αλληλεγγύη

Fred van Leeuwen

Γενικός Γραμματέας

Δείτε περισσότερες ειδήσεις στην ενότητα Εκπαίδευση

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime