Αρχίζει σήμερα, Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017,  στα Γυμνάσια  – 440 Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης –  η Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2017-2018 (εξαιρούνται οι Δ.Δ.Ε. που αργούσαν τη 12η Δεκεμβρίου 2017 και για τις οποίες ως ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί η Πέμπτη 14/12/2017).

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η Ενισχυτική Διδασκαλία λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων, δηλαδή την 31η Μαΐου 2018.

Υπεύθυνες για τον συντονισμό, τον έλεγχο και την εποπτεία της διαδικασίας είναι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δ/θμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2017/18 με κωδικό ΟΠΣ 5009800 στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020”».

Τα έγγραφα για την Ενισχυτική Διδασκαλία που αφορούν στους εκπαιδευτικούς

  1. Δήλωση Τοποθέτησης 2017-2018
  2. Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2017-2018
  3. Πίνακας ΣΚΑΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Ανακοινοποιημένος)
  4. Υπόδειγμα Κατανομής Ειδικοτήτων-Ωρών 2017-2018

(Προέλευση εγγράφων: ΥΠΠΕΘ)

 Προσλήψεις εκπαιδευτικών • Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί 

♦ Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime