Διαθέσιμος στην αγγλική γλώσσα από την ιστοσελίδα του ΙΚΥ είναι ο Ευρωπαϊκός Οδηγός 2018 για το Πρόγραμμα Erasmus+ (Version 1(2018): 25/10/2017).

Η συμπληρωματική ανακοίνωση της ΕΜ για κάθε έναν από τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με ειδικότερες οδηγίες προς τους αιτούντες, θα αναρτηθεί άμεσα στην ιστοσελίδα της ΕΜ/ΙΚΥ, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Ιδρύματος κρατικών Υποτροφιών.

Γενικότερα, στο πλαίσιο της  Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το 2018, οι βασικές αλλαγές που αφορούν στους κανόνες της χρηματοδότησης είναι οι ακόλουθοι:

Κατηγορία ταξιδίου:

-Το ποσό που αντιστοιχεί στη χιλιομετρική ζώνη βάσει του εργαλείου της ΕΕ «Μετρητής απόστασης» άνω των 8.000 χιλιομέτρων αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ  για τις Βασικές Δράσεις ΚΑ1 και ΚΑ2 για τους συμμετέχοντες σε σχέδια  μεταξύ των χωρών του προγράμματος και μεταξύ των χωρών του προγράμματος και των χωρών εταίρων.
-Η υποστήριξη για ειδικές δαπάνες ταξιδίου (exceptional travel cost support)  είναι διαθέσιμη σε όλους τους συμμετέχοντες που είναι επιλέξιμοι να αιτηθούν δαπάνες ταξιδίου σε σχέδια μεταξύ των χωρών του προγράμματος. Οι δυο προηγούμενες κατηγορίες των ειδικών δαπανών (συγκεκριμένα η οικονομική ενίσχυση για υψηλές δαπάνες εσωτερικής μετακίνησης (top up)  και οι ειδικές δαπάνες για μετακίνηση προς εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη), έχουν συγχωνευθεί.

Κατηγορία ατομικής υποστήριξης  (διαβίωσης):

-Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερα η συνοχή μεταξύ των δράσεων και των τομέων, η ομαδοποίηση των χωρών έχει εναρμονιστεί για τον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Βασική Δράση  ΚΑ1. Ειδικότερα,  οι χώρες έχουν ομαδοποιηθεί βάσει του κόστους ζωής. Τα ποσά για ατομική υποστήριξη για κάθε ομάδα χωρών έχουν επίσης προσαρμοστεί. Το επίπεδο της ατομικής υποστήριξης για την Βασική Δράση ΚΑ2 ακολουθεί την ίδια μεθοδολογία, όπως ορίζεται για την Βασική Δράση ΚΑ1. Οι ποσοστιαίες κλίμακες για δραστηριότητες μακροχρόνιας κινητικότητας (από 15 έως 60 ημέρες και από 61 ημέρες έως 12 μήνες) παραμένουν αμετάβλητες.
-Όσον αφορά στην κινητικότητα των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των χωρών του προγράμματος, προτάθηκε αύξηση (κατά μέσο όρο 13,5% -15%) του επιπέδου ατομικής υποστήριξης. Επειδή μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τον αριθμό των κινητικοτήτων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν και προκειμένου να επιτευχθούν οι αρχικοί στόχοι, τα ποσά αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 10% που αντιστοιχούν στην ελάχιστη αύξηση του προϋπολογισμού για το 2018. Το επίπεδο της ατομικής υποστήριξης για την κινητικότητα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μεταξύ των χωρών του προγράμματος και χωρών εταίρων (KA107) έχει επίσης αυξηθεί.

Μπορείτε να κατεβάστε τον οδηγό από την ιστοσελίδα του ΙΚΥ στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/download/4385_14683fd0801bfd0d485c7b04a8d88524

Δείτε περισσότερες ειδήσεις στην ενότητα: Γ/θμια Εκπαίδευση

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime