Μετά τη με αριθ. πρωτ. 8352/08-12-2017/ΙΕΠ  με ΑΔΑ: 73ΘΨΟΞΛΔ-7ΘΚ  Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ και σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 6508/02-10-2017 με ΑΔΑ: ΨΒΚΑΟΞΛΔ-Υ5Θ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων του ΙΕΠ προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους (βλ. σχετική Πρόσκληση) τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017  στην αίθουσα συνεδριάσεων του 4ου ορόφου, προκειμένου να αξιολογηθούν και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης.

Η Πρόσκληση: εδώ

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 6508/02-10-2017/ΙΕΠ Πρόσκληση, σε περίπτωση που Υποψήφιος ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων, δεν δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία Συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

Τέλος, σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία Υποψηφίου, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή για τη διεξαγωγή της συνέντευξης μέσω on line διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. skype), δηλώνοντας το απαιτούμενο όνομα χρήστη.

Δείτε περισσότερες ειδήσεις στην ενότητα Εκπαίδευση

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime