Με Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

1) Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2) Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 και λήγει τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

Η Απόφαση: εδώ

Υπόδειγμα αίτησης και βιογραφικού σημειώματος: εδώ

Δείτε περισσότερες ειδήσεις στην ενότητα: Εκπαίδευση

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime