Η ερευνητική ομάδα «Pluralités» του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ διοργανώνει, κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, πολυγλωσσικά και πολυπολιτισμικά εργαστήρια για μαθητές νηπιαγωγείου και Δημοτικού. Η δράση έχει τίτλο AUTH-PLURILANG HOLIDAYS.

Στα εργαστήρια πραγματοποιούνται πολυγλωσσικές και πολυπολιτισμικές δραστηριότητες, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο των πλουραλιστικών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση και βασίζονται στην εμπλοκή διάφορων γλωσσών και πολιτισμών, αλλά και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

Με τη χρήση σύγχρονων μέσων διδασκαλίας και μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, όπως η μαγειρική, η ζωγραφική, τα επιτραπέζια παιχνίδια, οι χριστουγεννιάτικες κατασκευές και τα τραγούδια, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμούς, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και ευαισθητοποιούνται στη γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία των σύγχρονων κοινωνιών.

Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, τα οποία χωρίζονται σε ομάδες περίπου των 15 ατόμων, προτείνονται διαφορετικές δραστηριότητες. Τα εργαστήρια στελεχώνονται από ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην πολυγλωσσία και στη γλωσσική εκπαίδευση.

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 17 Δεκεμβρίου 2017, με τη συμπλήρωση της φόρμας στον σύνδεσμο: http://www.authplurilang.web.auth.gr/?page_id=34

• Εκπαιδευτικά νέα

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime