Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΕΠ για την κάλυψη θέσης Συμβούλου Α’ στο αντικείμενο «Ειδική Παιδαγωγική» με απόσπαση εκπαιδευτικού

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να αποσπάσει έναν/μία μόνιμο/η εκπαιδευτικό δημόσιας εκπαίδευσης για να καταλάβει θέση Συμβούλου Α’ στο αντικείμενο «Ειδική Παιδαγωγική».

Επισημαίνεται ότι για την εν λόγω θέση υποψήφιοι μπορεί να είναι και μέλη του προσωπικού του ΙΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3966/2011, όπως ισχύει.

Η διάρκεια της απόσπασης στο ΙΕΠ είναι για τέσσερα σχολικά έτη (έως και τις 31/8/2021). Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Ο/H αποσπασμένος/η θα λαμβάνει τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής του/της θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων είναι ανοικτή από 06/12/2017 και ώρα 14:00 έως τις 20/12/2017 και ώρα 14:00.

Ολόκληρη η Πρόσκληση: εδώ

• Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών • Εκπαιδευτικά νέα

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime