Επειδή, από παραδρομή, η DAAD δεν είχε ενημερώσει ότι οι δαπάνες που καλύπτει αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο, παρακαλούνται οι υποψήφιοι που πρόκειται να υποβάλουν ερευνητική πρόταση, στο πλαίσιο του προγράμματος IKYDA, να λάβουν υπ’ όψιν τους τον πίνακα που ακολουθεί με τα ισχύοντα ποσά αποζημίωσης, προκειμένου να τα εντάξουν ορθώς στον προϋπολογισμό τους. Όσοι έχουν ήδη αποστείλει τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς, παρακαλούνται να υποβάλουν με email στο foreigners@iky.gr ένα συμπληρωματικό φύλλο διορθωμένο στο ορθό.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι σύμφωνα με την DAAD η χρηματοδότηση ισχύει έως τον Μάρτιο 2020.

Ο Πίνακας: εδώ

(Προέλευση εγγράφου: ΙΚΥ)

• Γ/θμια Εκπαίδευση • Εκπαιδευτικά νέα

♦ Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime