Όπως ανακοίνωσε σχετικά το ΑΣΕΠ, 11.411 αιτήσεις υποβλήθηκαν συνολικά στο πλαίσιο της Προκήρυξης 15Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 34/20-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων τριάντα πέντε (335) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Η προκήρυξη: εδώ

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 8.918  αιτήσεις για την κάλυψη 305 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. 
  • 2.493 αιτήσεις για την κάλυψη 30 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε. 

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 135.463 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΕΡΓΩΝ)

74751

 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ)

41290

 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΕΡΓΩΝ)

19422

 

• Εργασία  Κοινωνία • Ροή ειδήσεων

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime