Όπως ανακοίνωσε σήμερα το ΑΣΕΠ, απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2017 Προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση πεντακοσίων σαράντα οκτώ  (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της Προκήρυξης όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ: Πίνακας Θέσεων

• Εργασία – Διορισμοί – Προκηρύξεις 

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime