Ανακοίνωση σχετικά με τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στην πρότασή του για τη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια εξέδωσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση:

Σχετικά με δημοσιεύματα και ανακοινώσεις φορέων που αναφέρονται στην πρόταση του Ι.Ε.Π. για τη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια, το Ινστιτούτο διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Το Ι.Ε.Π. ανέλαβε να καταθέσει μια πρόταση για το ζήτημα της διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας προκειμένου να αντιμετωπίσει με ενιαίο τρόπο τις ριζικά διαφορετικές επιλογές ανά τμήμα και πανεπιστήμιο στην επικράτεια της χώρας. Η επιτροπή στην οποία ανατέθηκε η σύνταξη αυτής της πρότασης είχε ως κύριο μέλημά της να μη διαταράξει ακολουθούμενες διαδικασίες, εφόσον αυτές κρίνονται επαρκείς, ούτε βεβαίως να αμφισβητήσει την αυτονομία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Ανέλαβε να προτείνει στην Πολιτεία μια λύση ομοιόμορφη, που θα εξασφαλίζει τις σημερινές απαιτήσεις του σχολείου από τους εκπαιδευτικούς και επομένως την κάλυψη των κενών στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, όπου και όπως αυτά έχουν διαπιστωθεί από τα ίδια τα Πανεπιστημιακά Τμήματα ή από τις αρμόδιες αρχές της Πολιτείας. Σε κανένα σημείο της πρότασης το Ι.Ε.Π. δεν αμφισβήτησε την ύπαρξη ή την επάρκεια συγκεκριμένων προγραμμάτων. Υπενθυμίζουμε ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (α. ο νόμος 3848/2010, β. ο νόμος 4186/2013, γ. η εγκύκλιος 46820/Δ1/15-04-2011, δ. ο νόμος 4485/2017), αναφορικά με την κατάρτιση Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, παραμένει αδρανές εξαιτίας της απουσίας οργανωμένης και ρεαλιστικής πρότασης εθνικής εμβέλειας, η οποία καθίσταται κρίσιμη ενόψει αναγκών πιστοποίησης της επάρκειας που διαρκώς αυξάνονται και διαφοροποιούνται. Παραμένουμε φυσικά στη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων θεσμών για οποιαδήποτε συζήτηση, ανταλλαγή γνώμης και για ενημέρωση με στόχο την καλύτερη προετοιμασία της πρωτοβουλίας που θα ληφθεί από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

• Ειδήσεις για τον εκπαιδευτικό • Εκπαιδευτικά νέα

♦ Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime