Στις 24 Μαρτίου 2017 έληξε η θητεία των μελών της Εφορείας των Γ.Α.Κ., που είχαν οριστεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3052/24-3-2014 (ΦΕΚ 149/τ.ΥΟΔΔ/24-3-2014) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το ΥΠΠΕΘ ανακοίνωσε σήμερα τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της νέας ΥΑ με την οποία ορίζεται η νέα σύνθεση των μελών της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Η σχετική Απόφαση: εδώ

• Εκπαιδευτικά νέα Ροή ειδήσεων

♦ Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime