Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας –ΕΠΙΦ- (European Education Institute, www.eui.eu) είναι Ευρωπαϊκός Οργανισμός ο οποίος αποτελεί διεθνούς φήμης και αναγνώρισης ακαδημαϊκό κέντρο σπουδών και έρευνας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, το οποίο είναι ομοταγές προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι.  Το Ελληνικό κράτος -ως κράτος μέλος του ΕΠΙΦ,  κατά την ιδρυτική συνθήκη του ΕΠΙΦ. (άρθρο 17 του ν. 1628/1986), χορηγεί, στο πλαίσιο των διαθεσίμων πιστώσεων, υποτροφίες σε Έλληνες ερευνητές που έχουν εισαχθεί στα προγράμματα του ΕΠΙΦ.  Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται από το ΙΚΥ, σε συνεργασία με το ΕΠΙΦ, δυνάμει του άρθρου 2 του ν. 1698/1987.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΚΥ -ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών- υλοποιεί προγράμματα υποτροφιών -μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης και διδακτορικών σπουδών αντιστοίχως- στους τομείς που αντιστοιχούν στα τέσσερα τμήματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Νομικών Επιστημών, Ιστορίας και Πολιτισμού).

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες του ΕΠΙΦ

Απευθύνεται σε Έλληνες, εν δυνάμει υποψήφιους διδάκτορες, κατόχους τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ ή ισοδύναμου και υλοποιείται μέσω της ένταξης των επιλεγέντων στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του ΕΠΙΦ.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2018 -2019 χορηγούνται πέντε (5) υποτροφίες. 

Απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΠΙΦ με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2018 και στην συνέχεια, υποβολή στο ΙΚΥ, σε έντυπη μορφή, με καταληκτική ημερομηνία την 9η Φεβρουαρίου 2018. Για την υποβολή υποψηφιότητας διαβάστε προσεκτικά το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους 2018 -2019.

Η Πρόσκληση: εδώ

Δείτε περισσότερες ειδήσεις στην ενότητα: Υποτροφίες

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime