Δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση για την έγκριση του ποσού των 11,842,340.99 ευρώ που θα δοθούν ως έκτακτη επιχορήγηση στα ΑΕΙ της χώρας, όπως ανακοίνωσε στη χθεσινή Συνέντευξη Τύπου ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου.

Το ποσό θα διατεθεί σε έργα για τον εκσυγχρονισμό των ακαδημαϊκών υποδομών μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017.

«Τα έργα θα αφορούν παρεμβάσεις αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών, του σχετικού λειτουργικού του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και κάθε άλλη δαπάνη η κάλυψη της οποίας προβλέπεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Μεταξύ των κριτηρίων για την ένταξη των πράξεων είναι η επιλεξιμότητα και η ωριμότητα των προτεινόμενων έργων καθώς και η δυνατότητα άμεσης υλοποίησης αυτών», σημείωσε ο Υπουργός.

Με την δημοσίευση της απόφασης γίνεται πράξη η σχετική δέσμευσή του κατά την 85η Σύνοδο των  Πρυτάνεων, στις 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη συμβασιούχων του Π.Δ 407 για τα Πανεπιστήμια

Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Αναφερόμενος στην ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο κ. Γαβρόγλου ανέφερε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο το πρωτοποριακό εγχείρημα που σηματοδοτεί την πολιτική προώθησης του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας.

Η οκταμελής επιτροπή, που έχει συστήσει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, επεξεργάζεται τις προτάσεις των διοικήσεων των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά για τα νέα τμήματα, μαζί με περιγράμματα των μαθημάτων .

«Στο αμέσως προσεχές διάστημα το Υπουργείο θα καταθέσει Σχέδιο Νόμου που θα προβλέπει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από την 1η Ιανουαρίου 2018, με τον ορισμό Διοικούσας Επιτροπής. Στόχος είναι οι Σχολές και τα Τμήματα που θα δημιουργηθούν να ενταχθούν στο Μηχανογραφικό Δελτίο του 2018 για την εισαγωγή φοιτητών στο ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019. Για τους ήδη φοιτούντες στα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, θα δοθεί με μεταβατικές διατάξεις η δυνατότητα να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα σπουδών» σημείωσε ο κ. Γαβρόγλου.

Η συγκρότηση των νέων Τμημάτων  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έγινε με βάση την ακαδημαϊκότητα, την αντιστοιχία  σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά πεδία και την ανταπόκριση  στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

Ενιαίος Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης: Συνέργειες Πανεπιστημίων – ΤΕΙ

Στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής για τον ενιαίο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, εντάσσονται και τα υπόλοιπα εγχειρήματα που έχουν προκύψει από προτάσεις των ίδιων των Ιδρυμάτων και αφορούν συνεργασίες μεταξύ Ιονίου Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΤΕΙ Ηπείρου, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι στις επιτροπές αυτές  εξετάζονται οι δυνατότητες συνεργειών μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και όχι «πανεπιστημιοποίησης» των ΤΕΙ. Στις δε συνέργειες αυτές, διατηρούνται όλες οι θέσεις εργασίας.

Ο κ. Γαβρόγλου σημείωσε ότι παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες των μικτών επιτροπών από καθηγητές ΤΕΙ και Πολυτεχνικών Σχολών για τον καθορισμό του πλαισίου πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων και Πολιτικών Μηχανικών.

Επίσης, ξεκινά το έργο της και η επιτροπή για τον καθορισμό των  διαδικασιών για την οργάνωση αυτοδύναμων διδακτορικών σπουδών από Τμήματα των Τ.Ε.Ι..

Ίδρυση και στελέχωση δωρεάν διετών σπουδών στα Πανεπιστήμια

Τέλος, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχωρά στην νομοθέτηση της διαδικασίας ίδρυσης και στελέχωσης των διετών σπουδών οι οποίες θα παρέχονται δωρεάν με κρατική χρηματοδότηση οδηγώντας σε πιστοποιημένα διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

«Στόχος -είπε ο Υπουργός- είναι η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσω της τεχνογνωσίας που παρέχουν τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., κατά προτεραιότητα για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. Χαρακτηριστικό της θετικής ανταπόκρισης για την στήριξη αυτής της νέας δομής είναι το γεγονός ότι έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τη λειτουργία διετών σπουδών από πολλά Α.Ε.Ι».

Η σχετική Απόφαση: εδώ

(Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας)

Δείτε περισσότερες ειδήσεις για την Γ/θμια Εκπαίδευση

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime