Λατινικά Γ΄λυκείου – Κριτήριο αξιολόγησης: Κείμενο 21 (XXI)

Του Γιώργου Μέρκατα

Brenno duce Galli, apud Aliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis aurum omne recepit. Quod illic appensum civitati nomen dedit : nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est.

Θέματα:

Α. Nα μεταφράσετε τις υπογραμμισμένες προτάσεις.

(40 Μονάδες)

Β. Να κλίνετε τους τύπους : flumen, abeuntes, nomen, exilium, aurum omne.

(30 Mονάδες)

Γ1. Να αναλυθούν πλήρως συντακτικά οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου.

(Μονάδες20)

Γ2. Brenno duce: Να αναγνωρισθεί συντακτικά και να αναλυθεί με όλους τους δυνατούς τρόπους.

(Μονάδες 10)

Μέρκατας Γιώργος*
Φιλόλογος, ΜSC Συστηματικής Φιλοσοφίας

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Λατινικά του Λυκείου

1. Λατινικά Λυκείου 2. Διαγωνίσματα Λατινικών

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime