Την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, στις 12:30, στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  (Ανδρέα Παπανδρέου 37, αίθουσα Jacqueline de Romilly) θα πραγματοποιηθεί ημερίδα για την παρουσίαση της πρότασης με θέμα: «Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου».

Η ημερίδα παρουσία του Υπουργού σηματοδοτεί την έναρξη του διαλόγου για τις Υποστηρικτικές Δομές.

Η πρόταση για το Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού: εδώ

Το πρόγραμμα της Ημερίδας: εδώ

 Για περισσότερες ειδήσεις ακολουθήστε τη σελίδα μας στο facebook: schooltime