Νέα Ελληνικά Γ’ ΕΠΑ.Λ. – Κριτήριο Αξιολόγησης: Παιδεία – Εκπαίδευση

Του Άρη Ιωαννίδη

I. Μη λογοτεχνικό κείμενο:

«Διαπολιτισμική  εκπαίδευση και πολυπολιτισμικές κοινωνίες»

Είναι κάτι περισσότερο από οφθαλμοφανές ότι τα σχολεία μας αποτελούν μια μικρογραφία της πολυπολιτισμικής κοινωνίας μας.  Ένα μωσαϊκό διαφορετικών εθνοτήτων, φυλών, χρωμάτων. Μια συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών. Μαθητές και μαθήτριες με διαφορετική θρησκεία, γλώσσα, καταγωγή.

Όντως η κοινωνία μας έχει υποστεί ένα είδος μετάλλαξης σε πολυπολιτισμική, με συνέπειες σε όλα τα επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτής της μετάλλαξης, λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μείνει ανεπηρέαστη η εκπαίδευση. Ο χαρακτήρας της οφείλει να είναι περισσότερο ανθρωπιστικός. Η ανοχή απέναντι σε καθετί το διαφορετικό πρέπει να αποτελέσει τη θεμέλιο λίθο, πάνω στην οποία θα θεμελιωθεί η πολυπολιτισμική κοινωνία του 21ου αιώνα. Κι ο ρόλος του δασκάλου – εκπαιδευτικού εξίσου καθοριστικός, προκειμένου να εμφυσήσει στους μαθητές αυτές τις αξίες που η  σύγχρονη πραγματικότητα επιβάλλει. […]

Οι νέες συνθήκες απαιτούν νέα  ειδικά προγράμματα σπουδών, εναρμονισμένα με τα νέα δεδομένα. Η πολυπολιτισμική επίγνωση πλέον αποτελεί σημαντικό όπλο στη φαρέτρα του εκπαιδευτικού. Νέες στρατηγικές και πρωτοποριακές μέθοδοι προσέγγισης των μαθητών πρέπει να αποτελέσουν πυξίδα του στο δύσκολο έργο του.

«Οι εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες / διαφορές των μαθητών μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας», όπως αυτές ορίζονται μέσα από το σχετικό νόμο, πρέπει να εξομαλυνθούν και να αρθούν μέσω του έργου του δασκάλου.  Ο ρόλος του δεν περιορίζεται πλέον στην απλή μετάδοση γνώσεων, αλλά εκτείνεται στη δημιουργία γεφυρών που θα ενώνουν χώρες, εθνότητες, θρησκείες. Στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία οι όποιες διαφορές δεν έχουν θέση. Όλοι κάτω από την ίδια στέγη. […]

Βασικές αρχές πάνω στις οποίες οφείλει να στηριχτεί το δύσκολο εγχείρημα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι αυτές της δημοκρατίας, του οικουμενισμού και του ανθρωπισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια,  επίτευξης του συγκεκριμένου στόχου είναι η εδραίωση ενός κλίματος σεβασμού απέναντι στον πολιτισμό και την ιστορία ενός άλλου λαού. Ο σεβασμός, όμως, αυτός είναι προϊόν μιας υγιούς εκπαίδευσης και μάλιστα διαπολιτισμικής.

Άρης Ιωαννίδης

1η Δραστηριότητα:

i. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που θέτει ο συγγραφέας του κειμένου; Να αναφέρετε δύο τρόπους πειθούς που επικαλείται. (Μονάδες 8)

ii. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου, σε περίπου 90 – 100 λέξεις. (Μονάδες 7)

2η Δραστηριότητα:

i. Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης της τρίτης παραγράφου του κειμένου. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 5)

ii. Να βρείτε από ένα συνώνυμο των παρακάτω λέξεων του κειμένου: υποστεί, καθοριστικός, πρωτοποριακές, οφείλει, απαραίτητη. (Μονάδες 5)

iii. Να βρείτε δύο διαρθρωτικές λέξεις στην τελευταία παράγραφο του κειμένου, που βοηθούν στη συνοχή του. (Μονάδες 5)

3η Δραστηριότητα:

Σε μια ομιλία σας, στο πλαίσιο μιας μαθητικής εκδήλωσης με θέμα «Το σχολείο του μέλλοντος», καλείστε να παρουσιάσετε τις θέσεις σας σχετικά με τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου διαπολιτισμικού σχολείου (200-250 λέξεις) (Μονάδες 20).

 

I. Λογοτεχνικό κείμενο:

Κωνσταντίνος Καβάφης «Θερμοπύλες»

(Ο Καβάφης, με αφορμή   γεγονός της μάχης των Θερμοπυλών, όπου οι Σπαρτιάτες θυσιάστηκαν για την πατρίδα τους, συνθέτει το συγκεκριμένο ποίημα ως έπαινο σε όλους εκείνους που υπερασπίζονται «Θερμοπύλες» στη ζωή τους).

Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των
ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες.
Ποτέ από το χρέος μη κινούντες•
δίκαιοι κ’ ίσιοι σ’ όλες των τες πράξεις,
αλλά με λύπη κιόλας κ’ ευσπλαχνία•
γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν
είναι πτωχοί, πάλ’ εις μικρόν γενναίοι,
πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε•
πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες,
πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους.

Και περισσότερη τιμή τούς πρέπει
όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν)
πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος,
κ’ οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε.

1η Δραστηριότητα:

i.Τι συμβολίζουν οι «Θερμοπύλες» στο συγκεκριμένο ποίημα του Καβάφη; (Μονάδες 8)

ii. Πώς ορίζει ο Καβάφης το ήθος των ανθρώπων που εξαίρει στο ποίημά του; (Μονάδες 7)

2η Δραστηριότητα:

i. Ποια εκφραστικά μέσα χρησιμοποιεί ο ποιητής, προκειμένου να αποδώσει τιμές στους υπερασπιστές των Θερμοπυλών; (Μονάδες 7)

ii. Να χωρίσετε το ποίημα σε ενότητες (μέρη), δίνοντας ένα σύντομο τίτλο για την καθεμία. (Μονάδες 8)

3η Δραστηριότητα:

Ποιος πιστεύετε είναι ο ηθικός κώδικας αξιών που επιχειρεί να μας περάσει μέσω του ποιήματος του ο Καβάφης. Βρίσκει ανταπόκριση στην εποχή μας;  (100-150 λέξεις) (Μονάδες 20).

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για την Έκφραση – Έκθεση Λυκείου

1. Έκφραση-Έκθεση Α’ Λυκείου, 2. Έκφραση-Έκθεση Β’ Λυκείου, 3. Έκφραση-Έκθεση Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Σχεδιαγράμματα, 6. Γραμματική-Συντακτικό

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook