Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ., το Εργαστήριο Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας θα πραγματοποιήσει σεμινάριο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (χειμερινή περίοδος) με τίτλο «Υπολογιστική Γλωσσολογία με εφαρμογές στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών».

Χρόνος υλοποίησης: 1/11/2017 – 31/12/2017

Αιτήσεις: έως 20/10/2017

Στο σεμινάριο θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ/ΕΕΔΙΠ των Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και του Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικοί επιστήμονες που συνεργάζονται με το Εργαστήριο Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου και εξειδικεύονται στο αντικείμενο.

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε απόφοιτους ελληνικών ή ξένων φιλολογιών, εν ενεργεία ή αδιόριστους καθηγητές δεύτερης ή ξένης γλώσσας, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, ερευνητές που ασχολούνται με τη γλώσσα καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το αντικείμενο του προγράμματος.

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να θέσει στην υπηρεσία των εκπαιδευόμενων τις βασικές θεωρητικές γνώσεις της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας σε συνδυασμό με επιμέρους κλάδους της Γλωσσολογίας, αποσκοπώντας στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για την επίτευξη ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού τρόπου διδασκαλίας. Παράλληλα με τη θεωρητική κατάρτιση, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση στα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διδασκαλία των ζωντανών γλωσσών, επιδιώκοντας τον εκσυγχρονισμό του διδακτικού έργου. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων είναι ικανή να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.

Το σεμινάριο αυτό αφενός παρέχει μια θεωρητική ολοκληρωμένη και σφαιρική γνώση, συνδυάζοντας τις επιμέρους γνώσεις της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας που παρέχονται σε Προπτυχιακά ή Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Αφετέρου προσφέρει πρακτική εφαρμογή, στοχευμένα, στην υπηρεσία του διδάσκοντα εκπαιδευόμενου. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει την εξατομικευμένη εκπαίδευση λόγω του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων και την επίλυση τεχνολογικών θεμάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν, εφαρμόζοντας τις δικές τους προτάσεις, οι οποίες, συχνά, είναι δύσκολο να συζητηθούν εκτενώς στο αυστηρό πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού μαθήματος. Οι γνώσεις που παρέχονται λαμβάνουν υπόψη τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις που μπορούν να υπηρετήσουν την επεξεργασία της γλώσσας με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Το  σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια 39 διδακτικές ώρες και περιλαμβάνει δεκατρεις θεματικές ενότητες, καθεμία από τις οποίες έχει τρίωρη διάρκεια, ως εξής:

Ημέρα διεξαγωγήςΏρα διεξαγωγήςΤίτλος θεματικής ενότητας
Παρασκευή 03/11/201715:00-17:30Συμβολή των σημασιολογικών χαρακτηριστικών στη διδασκαλία των ζωντανών γλωσσών
Δευτέρα 06/11/201713:30-16:00Η εκμάθηση της ορολογίας στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας για ειδικούς σκοπούς Ι
Παρασκευή 10/11/201715:00-17:30Υπολογιστική λεξικογραφία, ηλεκτρονικά μορφολογικά λεξικά και τρόποι αξιοποίησής τους στη διδασκαλία/μάθηση της ελληνικής γλώσσας
Δευτέρα 13/11/201713:30-16:00Η εκμάθηση της ορολογίας στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας για ειδικούς σκοπούς ΙΙ -ΝΕΟ!
Δευτέρα 20/11/201713:30-16:00Συμφραστικοί πίνακες και φρασεολογία I
Παρασκευή 24/11/201715:00-17:30Συμφραστικοί πίνακες και φρασεολογία II -ΝΕΟ!
Δευτέρα 27/11/201713:30-16:00«Έξυπνη» αναζήτηση με χρήση λογικών εκφράσεων I
Παρασκευή 01/12/201715:00-17:30Κλειστό Περιβάλλον Μάθησης Hot Potatoes
Δευτέρα 04/12/201713:30-16:00«Έξυπνη» αναζήτηση με χρήση λογικών εκφράσεων II -ΝΕΟ!
Παρασκευή 08/12/201715:00-17:30Ανάλυση κειμένων και εξαγωγή πληροφορίας I
Δευτέρα 11/12/201713:30-16:00Γλωσσολογία σωμάτων κειμένων I
Δευτέρα 18/12/201713:30-16:00Γλωσσολογία σωμάτων κειμένων II -ΝΕΟ!

 

Παρασκευή 22/12/201715:00-17:30Ανάλυση κειμένων και εξαγωγή πληροφορίας II -ΝΕΟ!

Το σεμινάριο έχει υποχρεωτική παρακολούθηση και θα λάβει χώρα στην αίθουσα 308Β του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Η επιτυχής παρακολούθηση του σεμιναρίου πιστοποιεί τον εκπαιδευόμενο με ευρωπαϊκές μονάδες.

Ο εκπαιδευόμενος έχει δικαίωμα απουσίας σε μία θεματική ενότητα.

Σε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό το σεμινάριο, θα χορηγηθούν:

  • ηλεκτρονικό υλικό με τις παρουσιάσεις των θεματικών ενοτήτων, σχετική βιβλιογραφία καθώς και ενδεικτικά θέματα ασκήσεων
  • βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου

Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν με κατάθεση εργασίας.

Σε όσους αξιολογηθούν θετικά, θα χορηγηθεί, επιπλέον, πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αναγραφόμενες ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες.

Η επιλογή των συμμετεχόντων στο σεμινάριο θα γίνει με κατάθεση και αξιολόγηση βιογραφικού σημειώματος. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 20/09 – 20/10/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα την βρείτε:

http://diaviou.auth.gr/application_form_computational_linguistics

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, σε μορφή .doc ή .docx.

Στο βιογραφικό σημείωμα θα αναγράφονται σε διακριτές ενότητες τα εξής:

  • Τίτλοι σπουδών
  • Πιστοποιητικά τίτλων σπουδών ξένων γλωσσών
  • Διδακτική εμπειρία και λοιπή επαγγελματική προϋπηρεσία (που να μπορεί να πιστοποιηθεί). Να αναγράφεται ξεκάθαρα το καθεστώς απασχόλησης (π.χ. μισθωτός/δημόσιος υπάλληλος/ελεύθερος επαγγελματίας)

Μετά την επιλογή των συμμετεχόντων, θα ζητηθούν φωτοτυπίες όπου πιστοποιούνται τα παραπάνω.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 230 ευρώ, πληρωτέο εφάπαξ έως την 25ηΟκτωβρίου 2017.

Παρέχεται έκπτωση 10% σε ΑΜΕΑ, άνεργους, πολύτεκνους και τρίτεκνους, κατόπιν προσκόμισης του απαραίτητου δικαιολογητικού.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε όσους παρακολούθησαν επιτυχώς το πρόγραμμα κατά τον α’ ή β’ κύκλο (χειμερινή και εαρινή περίοδος 2016-2017 αντίστοιχα), να παρακολουθήσουν μόνο τις 5 νέες θεματικές ενότητες, στο κόστος των 90 ευρώ, πληρωτέο εφάπαξ έως την 25η Οκτωβρίου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα τους πιστωθούν οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ικανός αριθμός συμμετεχόντων, το πρόγραμμα δεν θα υλοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, θα ενημερωθούν οι αιτούντες από την υπεύθυνη επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη επικοινωνίας κ. Κυριακή Ιωαννίδου στο τηλέφωνο 6972 989 369 κατά το διάστημα  25/09/2017-20/10/2017, Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 12:00-14:00 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

 Δείτε επιλεγμένα άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στις ομάδες μας: Εκπαιδευτικές Σελίδες & Φιλολογικές Σελίδες

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime