Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ Προκήρυξη (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4369/27-2-2016 (ΦΕΚ 33 Α΄) για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής.

Οι Προκηρυσσόμενες θέσεις:

1. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
2. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών
3. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας
4. Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής
5. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Οι προθεσμίες:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την 16η/10/2017, ημέρα Δευτέρα και λήγει την 6η/11/2017, ημέρα Δευτέρα.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς

Η σχετική Προκήρυξη: εδώ

 Δείτε επιλεγμένα άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στις ομάδες μας: Εκπαιδευτικές Σελίδες & Φιλολογικές Σελίδες

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime