Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ανακοίνωσε σήμερα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία).

Υπενθυμίζουμε ότι με την Πράξη 36/14-09-2017 του Δ.Σ., το ΙΕΠ κάλεσε σχολικές μονάδες της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, προκειμένου να συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία), που θα υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2017-18, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση.

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν εγκαίρως, υποβάλλοντας αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενενήντα εννέα (99) σχολικές μονάδες. Μετά την ενδελεχή μελέτη όλων των αιτήσεων, βάσει των κριτηρίων της σχετικής πρόσκλησης, τα σχολεία που επελέγησαν να συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση του έργου OSOS, είναι τα αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα (κατά τύπο σχολείου και αλφαβητική σειρά).

Ο πίνακας: εδώ

 Δείτε επιλεγμένα άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στις ομάδες μας: Εκπαιδευτικές Σελίδες & Φιλολογικές Σελίδες

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime