Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η Απόφαση του Υπουργού Παιδείας που αφορά στη διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4485/17(Α΄114).

Επισημαίνουμε ότι  μονομελές όργανο διοίκησης του Α.Ε.Ι. λογίζεται ο Πρύτανης, ο Αντιπρύτανης, ο Κοσμήτορας, ο Πρόεδρος και αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος.

Η σχετική Απόφαση: εδώ

 Δείτε επιλεγμένα άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στις ομάδες μας: Εκπαιδευτικές Σελίδες & Φιλολογικές Σελίδες

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime