Στις 3, 4 & 5 Νοεμβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής (Organisation Mondial pour l’Education Préscolaire – Ο.Μ.Ε.Ρ.) που οργανώνεται σε συνεργασία το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» του ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ και του University College London, Institute of Education, καθώς και με το Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση (ΕΠΑΔΙΠΕ).

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι:

Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική
Εκπαιδευτικές πρακτικές σε περιόδους κρίσης (τυπική και μη τυπική εκπαίδευση)
Εκπαιδευτικές πολιτικές σε περιόδους κρίσης
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης ετερογενών τάξεων
Συνεκπαίδευση παιδιών – Παιδαγωγικές πρακτικές ένταξης
Προσφυγική κρίση και εκπαίδευση
Ταυτότητες- ετερότητες και η διαχείρισή τους στη σχολική τάξη
Οικογένεια και σχολείο σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
Διγλωσσία και μητρικές γλώσσες
Παιδαγωγικές καινοτομίες και πρακτικές σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Στο 11ο Συνέδριο της ΟΜΕΡ πρόκειται να φιλοξενηθούν:
-προφορικές ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών
-προφορικές ανακοινώσεις εκπαιδευτικών δράσεων
-στρογγυλά τραπέζια
-αναρτημένες ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών (αφίσα)
-αναρτημένες ανακοινώσεις εκπαιδευτικών δράσεων (αφίσα & έκθεση υλικού)
-εργαστήρια που απευθύνονται σε ενήλικες

 Δείτε επιλεγμένα άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στις ομάδες μας: Εκπαιδευτικές Σελίδες & Φιλολογικές Σελίδες

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime