Ενόψει των εξετάσεων Ελληνομάθειας  Β΄ εξαμήνου 2017:

ΟΙ ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

Οι ήδη εγγεγραμμένοι/ες στο σώμα αξιολογητών/τριών   παρακαλούνται, μέσω του ιστότοπου https://evaluators.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον  κωδικό που έχουν από την κατάθεση των αιτήσεων τις  τρεις προηγούμενες περιόδους, να επικαιροποιήσουν από την Τρίτη  10/10/2017  και ώρα 12.00 μέχρι και  την Παρασκευή  13/10/2017 και  ώρα 10:00:

Α)  τον Νομό  διαμονής τους

Β) τα στοιχεία επικοινωνίας τους, εάν αυτά έχουν αλλάξει. (Τηλ. Επικοινωνίας, Διεύθυνση)

Γ) τυχόν αλλαγές που αφορούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του πίνακα μοριοδότησης  («Εκπαίδευση») της υπ’ άριθμ: 54654/Κ1/1-4-2016 ΑΔΑ: 700Α4653ΠΣ-Ζ19 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Εάν υπάρχουν αλλαγές της  περίπτωσης Γ,  θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή νέας αίτησης και,  αφού την  εκτυπώσουν και την υπογράψουν, να την καταθέσουν,   μαζί με τον   νεοαποκτηθέντα τίτλο,  στο γραφείο 1152, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier)στην παρακάτω διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

Γραφείο 1152 1ος όροφος

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, ΤΚ 15180,  ΜΑΡΟΥΣΙ  

έως και την Τετάρτη  18/10/2017 και ώρα 15.00

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1152

Όσοι/ες συμμετείχαν στις εξετάσεις της 20ης Μαΐου 2017 δεν χρειάζεται να επικαιροποιήσουν την παράγραφο 2 του πίνακα μοριοδότησης («Εμπειρία σε Εξετάσεις Ελληνομάθειας της ΓΓΔΒΜΝΓ»), καθώς αυτή η συμμετοχή  έχει προσμετρηθεί αυτόματα από το σύστημα.

2)  ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την ένταξη στο σώμα αξιολογητών/τριών στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με την υπ’ άριθμ: 54654/Κ1/1-4-2016 ΑΔΑ: 700Α4653ΠΣ-Ζ19 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση στο https://evaluators.it.minedu.gov.gr  από την  Τρίτη   10/10/2017  και ώρα 12.00 μέχρι και  την Παρασκευή   13/10/2017 και  ώρα 10:00

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά και την εκτυπωμένη από το σύστημα και υπογεγραμμένη αίτησή  τους  στο γραφείο 1152, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier),  στην παρακάτω διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

Γραφείο 1152  1ος όροφος

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, ΤΚ 15180,  ΜΑΡΟΥΣΙ

έως  και την Τετάρτη  18/10/2017 και ώρα 15.00

Επισημαίνουμε ότι μόνο οι  προαναφερόμενοι τρόποι αποστολής θα γίνουν δεκτοί, οποιοσδήποτε άλλος τρόπος θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από την   πρόσκληση.

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1152

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ :

Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται μέσα στην αποκλειστική προθεσμία δύο εργάσιμων ημερών  από την ανάρτηση του τελευταίου επικαιροποιημένου πίνακα  αποκλειστικά ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ,  στο [email protected]

 Δείτε επιλεγμένα άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στις ομάδες μας: Εκπαιδευτικές Σελίδες & Φιλολογικές Σελίδες

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime