Η «Πολύτροπη Γλώσσα», η ιστοσελίδα που δημιούργησε η Ομάδα Δημιουργικής Έκφρασης, προσφέρει υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο λύκειο. Το υλικό, διαρθρωμένο σε θεματικές ενότητες και όχι κατά τάξεις, έχει δυναμική σύσταση και μορφή. Δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει το δικό του διδακτικό εγχειρίδιο ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης του.

Στις  Θεματικές ενότητες στεγάζεται το κύριο υλικό το οποίο παρήγαγε και επεξεργάστηκε η ομάδα. Είναι οργανωμένο στις εξής τέσσερις Θεματικές Ενότητες: Νέοι, Σιωπή, Μετανάστες-Πρόσφυγες και Τέχνη. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν σε κάθε ενότητα ποικίλα κείμενα με συνοδευτικές ασκήσεις, διδακτικές προτάσεις,  ερευνητικές εργασίες (project) και εργαστήρια.

Στη Θεωρία φιλοξενούνται κείμενα διαφόρων συγγραφέων που αναφέρονται στη θεωρία για τη γλωσσική διδασκαλία.

Η Oμάδα Δημιουργικής Έκφρασης

Η Oμάδα Δημιουργικής Έκφρασης εργάζεται σε εθελοντική βάση τα τελευταία πέντε χρόνια (από το 2011 κ.ε.). Προσέφερε τη δουλειά της με τη μορφή δωρεάς στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, προκειμένου να αξιοποιηθεί από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς.Αποτελείται από τους φιλολόγους: Κούλα Αδαλόγλου, Γιούλη Αλεξίου, Γιώργο Αποστολίδη (εργάστηκε με την ομάδα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014), Άβρα Αυδή, Τζένη Καραβίτη, Ελένη Λόππα, Πανταζή Μητελούδη και Φωτεινή Φλώρου.

Επισκεφτείτε την «Πολύτροπη Γλώσσα»: εδώ

Επιμέλεια – Γιώργος Σκάθαρος*

 Δείτε επιλεγμένα άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στις ομάδες μας: Εκπαιδευτικές Σελίδες & Φιλολογικές Σελίδες

♦ Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime