Με αφορμή τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών αναφορικά με τη λειτουργία των Επαγγελματικών Λυκείων, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξέδωσε σήμερα σχετική ανακοίνωση:

Η Ανακοίνωση του ΥΠΠΕΘ

Ορισμένοι φορείς και μέσα ενημέρωσης δημιουργούν ένα τεχνητό θόρυβο τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζοντας το Υπουργείο Παιδείας ως «ανάλγητο που κλείνει τμήματα» των ΕΠΑΛ.

Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Το ΥΠΠΕΘ στηρίζει έμπρακτα, με συγκεκριμένα μέτρα που η εκπαιδευτική κοινότητα γνωρίζει, την επαγγελματική εκπαίδευση και ιδιαίτερα τα Επαγγελματικά Λύκεια ως μια ισότιμη επιλογή των μαθητών/-τριών με εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές.

Με βάση τη νομοθεσία προβλέπεται ανώτατος (25) και κατώτατος αριθμός μαθητών σε κάθε τμήμα τάξης, τομέα ή ειδικότητας για να λειτουργήσει ένα τμήμα (15 στην Α΄, 13 στη Β΄ και 10 στη Γ΄ τάξη).

Για τις πιο απομακρυσμένες περιοχές προβλέπεται η μείωση του κατώτατου αριθμού, προκειμένου να είναι δυνατή η συγκρότηση τμήματος με λιγότερους μαθητές/-τριες (13 στην Α΄, 10 στη Β΄ και 8 στη Γ΄ τάξη). Ενώ σε μικρές νησιωτικές ή πολύ απομακρυσμένες περιοχές προβλέπεται ακόμα μικρότερος αριθμός μαθητών/-τριών για τη συγκρότηση τμημάτων (10 στην Α΄, 8 στη Β΄ και 6 στη Γ΄ τάξη).

Επιπλέον, σε περιοχές με δυσμενείς συνθήκες ή άλλες ιδιαιτερότητες δόθηκε η δυνατότητα στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης να εγκρίνουν τη λειτουργία τμημάτων με ακόμα μικρότερους αριθμούς.

Επίσης υπάρχει η πρόνοια, όταν ένας τομέας ή ειδικότητα είναι ο μοναδικός/ή στον κάθε νομό, να μειώνονται κατά 20% οι κατώτεροι αριθμοί σε κάθε κατηγορία.

Όλα αυτά δείχνουν ότι λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Εκτός από όλα τα παραπάνω, το ΥΠΠΕΘ με αποφάσεις του αρμόδιου Υφυπουργού Παιδείας ενέκρινε και φέτος, κατ’ εξαίρεση, επιπρόσθετα ολιγομελή τμήματα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχουν εγκριθεί να λειτουργήσουν, για την τρέχουσα σχολική χρονιά, 1411 ολιγομελή τμήματα σε σύνολο 5465 (δηλ. το 26% των τμημάτων είναι ολιγομελή).

ΕΠΑΛ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2017-18ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΑΞΗ   
Α2810093%
Β330159021%
Γ748237132%
Δ30549562%
 1411546526%

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν την κοινωνική ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζει η ηγεσία του ΥΠΠΕΘ τα Επαγγελματικά Λύκεια. Οι εκπαιδευτικές μας αποφάσεις δεν λαμβάνονται μόνο με βάση τους αριθμούς, γιατί πίσω από αυτούς υπάρχουν άνθρωποι (μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί) και ιδιαιτερότητες συνθηκών. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Υπενθυμίζουμε τέλος ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει θεσμοθετήσει μια σειρά από εκπαιδευτικές αλλαγές τα δύο τελευταία χρόνια που στοχεύουν στη στήριξη και την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως:

Επαναλειτουργία των 15 ειδικοτήτων που είχαν καταργηθεί το 2013 εξ αιτίας του γεγονότος ότι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα 2500 εκπαιδευτικοί και στις οποίες σήμερα σπουδάζουν πάνω από το 27 % του μαθητικού δυναμικού των ΕΠΑΛ.

Ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) ώστε να συναντά την αποδοχή γονέων, μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.

Νέα δομή στα ΕΠΑΛ με την οποία εξασφαλίζουμε την παροχή αφενός στέρεων γενικών γνώσεων, αφετέρου εξειδικευμένων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στους μαθητές, αποφεύγοντας την πρόωρη ειδίκευση.

Διευρύνθηκαν οι δυνατότητες πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ μπορούν να εισάγονται, εκτός από τα ΤΕΙ (στα οποία αυξήθηκε το ποσοστό θέσεων και συνδέθηκε με το μαθητικό δυναμικό, με κατώτατο όριο το 20%) και στα Πανεπιστήμια σε ποσοστό 1% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων.

Από την τρέχουσα σχολική χρονιά θα εξελιχθεί μια φιλόδοξη δράση που στοχεύει στην αναβάθμιση των ΕΠΑΛ με τίτλο «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ». Με τη δράση αυτή επιδιώκουμε την ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου του σχολείου, την καταπολέμηση της μαθητικής διαρροής και την υποστήριξη των μαθητών της Α’ τάξης. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, εκτός των άλλων σημαντικών, θα γίνει πρόσληψη αναπληρωτών για εναλλακτικής μορφής ενισχυτική διδασκαλία, καθώς και πρόσληψη ψυχολόγων για την ευρύτερη ψυχοκοινωνική στήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Προωθείται η βελτίωση της ποιότητας των σπουδών με την αναβάθμιση και επικαιροποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών και τη συγγραφή νέων βιβλίων των ΕΠΑΛ.

Το Υπουργείο Παιδείας δίνει μεγάλη βαρύτητα στην αναβάθμιση της εργασιακής προοπτικής των αποφοίτων των ΕΠΑΛ και στην ομαλή και ασφαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας, με στόχο τη σύζευξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την απασχόληση και τη στήριξη των αποφοίτων μετά την απόκτηση του πτυχίου τους. Σ’ αυτή την κατεύθυνση υλοποιούμε το «μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας», εντάσσοντας ομαλά τους απόφοιτους του ΕΠΑΛ στους χώρους εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα υπό την επίβλεψη του σχολείου.

Στόχος μας με όλες αυτές τις πολιτικές είναι να καταστούν τα Επαγγελματικά Λύκεια από μια επιλογή ανάγκης, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, μια συνειδητή επιλογή για τους νέους κι ως προς αυτό καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια.

Προτείνουμε

 Δείτε επιλεγμένα άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στις ομάδες μας: Εκπαιδευτικές Σελίδες & Φιλολογικές Σελίδες

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime