Ανακοινώθηκε ο Οριστικός Πίνακας εκ 3685 Yποτρόφων κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης,  ο οποίος προέκυψε κατόπιν ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους υποτρόφους και καταρτίστηκε από το  Δ.Σ. του ΙΚΥ στην 35η /21-9-2017 Συνεδρία του. (Σε συνέχεια της από 2 Ιουνίου 2017 ανάρτησης του Προσωρινού Πίνακα επιλεγέντων στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΕΚΟ)», ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016 -2017)

Σημειώνεται ότι για όσους υποψήφιους είχαν ενταχθεί στον Προσωρινό Πίνακα και δεν εμφανίζονται στον Oριστικό Πίνακα, αυτό οφείλεται στο ότι από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι δεν πληρούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω8ΤΕ4653ΠΣ-ΔΒΒ).

Λόγω της έκτασης των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι, μπορούν να λάβουν και εξατομικευμένη πληροφόρηση για την αίτησή τους (εισάγοντας αρ. πρωτ. αίτησης και ΑΦΜ) μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής εδώ (http://portal.iky.gr:8080/eko/pages/search.xhtml)

Προτείνουμε:

 Δείτε επιλεγμένα άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στις ομάδες μας: Εκπαιδευτικές Σελίδες & Φιλολογικές Σελίδες

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime