Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» Απόφαση του ∆ιευθυντή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσ/νίκης η οποία αφορά στον υπολογισµό λειτουργικών κενών του διδακτικού προσωπικού των σχολικών µονάδων, κατά κλάδο και ειδικότητα, της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσσαλονίκης για το διδακτικό έτος 2017-2018, έπειτα από τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση.

Η Απόφαση: εδώ

Προτείνουμε

♦ Δείτε επιλεγμένα άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στις ομάδες μας: Εκπαιδευτικές Σελίδες & Φιλολογικές Σελίδες

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime