Διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων για την Ιταλική γλώσσα για την Α΄ και Β΄ τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2017-2018

Η επιλογή των ξενόγλωσσων βιβλίων Ιταλικής γλώσσας για την Α΄ και B΄ τάξη Γυμνασίου θα γίνει από τις εγκεκριμένες σειρές που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 169768/Δ2/12-10- 2016 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΗΣΜ4653ΠΣ-2ΔΖ).

Οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας κάθε σχολικής μονάδας εισηγούνται στο σύλλογο των καθηγητών μόνο το βιβλίο του μαθητή από οποιαδήποτε σειρά του εγκεκριμένου καταλόγου, που κατά τη γνώμη τους κρίνεται περισσότερο κατάλληλο για το επίπεδο των μαθητών του σχολείου τους. Ο σύλλογος αποφασίζει και συντάσσει πρακτικό με το οποίο ορίζει τα συγκεκριμένα ξενόγλωσσα βιβλία που θα προμηθευτεί η σχολική μονάδα.

Δείτε αναλυτικά στο σχετικό έγγραφο του ΥΠΠΕΘ: εδώ

Προτείνουμε:

 Δείτε επιλεγμένα άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στις ομάδες μας: Εκπαιδευτικές Σελίδες & Φιλολογικές Σελίδες

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime