Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3370/τ.Β΄/27-9-2017 η Απόφαση του Υπουργού Παιδείας με την οποία καθορίζεται το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας και οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης ιδιωτών οι οποίοι προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία αντικειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Σύμφωνα με την Απόφαση:

1. Οι ιδιώτες που προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι, εξειδικευμένοι στα διδακτικά αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, μπορούν να απασχολούνται μέχρι είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως.

2. Η ωριαία αντιμισθία των ανωτέρω καθορίζεται σε εννέα και είκοσι ένα (9,21) ευρώ.

Προτείνουμε:

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime