Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διοργανώνει την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017, ώρες 16:00 – 20:00, στο ξενοδοχείο Electra Metropolis Athens, Μητροπόλεως 15, Αθήνα, την πρώτη Ημερίδα Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου P4LLLtecμε τίτλο «Γέφυρες ανάμεσα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Η περίπτωση 5 Ευρωπαϊκών Χωρών.» http://daissy.eap.gr), η οποία αποτελεί εταίρο φορέα του έργου, και απευθύνεται σε εκπροσώπους της επαγγελματικής εκπαίδευσης (VET), της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικών επαγγελμάτων και της αγοράς εργασίας (εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης, φοιτητές τεχνολογικών σχολών, επιχειρήσεις και εταιρείες που εμπλέκονται σε Πρακτική Άσκηση κ.λπ.).

Το έργο P4LLLtecυλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+/KA2, και αποτελεί πρωτοβουλία φορέων από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ελλάδα και Εσθονία). Σκοπός του έργου είναι η συγκριτική μελέτητου σχεδιασμού και των συνθηκών υλοποίησης συνεργατικών προγραμμάτων σπουδών τεχνολογικών επαγγελμάτων με την αγορά εργασίας, καθώς και η διερεύνηση της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευομένων στην τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση.

Hμερίδας, αφού γίνει παρουσίαση των στόχων του έργου P4LLLtec (Erasmus+/KA2), θα συζητηθούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εμπειρική έρευνα των συνθηκών και μορφών συνεργασίας ανάμεσα στην τεχνολογική τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με αντίστοιχα ευρήματα για τις χώρες των υπόλοιπων εταίρων της κοινοπραξίας του έργου (Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία  και Εσθονία).

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση της Ημερίδας μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση info@daissy.eap.gr

Προτείνουμε

Δείτε επιλεγμένα άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στις ομάδες μας: 

♦ Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime