Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΑΕΔ κατά το σχολικό έτος 2017-18 με την Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού ΑΕ (ΕΕΣΣΤΥ), τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, θα εισαχθούν στις Επαγγελματικές Σχολές  Μαθητείας του ΟΑΕΔ 125 μαθητές και μαθήτριες προκειμένου να εκπαιδευτούν στις εξής ειδικότητες:

1. Τεχνίτες Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου,
2. Τεχνίτες Ηλεκτρονικών Συσκευών Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων και
3. Τεχνίτες Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1994-2001.

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 2-10-2017 έως 5-10-2017 στις Γραμματείες των παρακάτω Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

1. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΡΕΝΤΗ: Π. Ράλλη και Κηφισού Τ.K.18233, τηλ. 210-3474665
2. 1η ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Λαγκαδά 117 – 119 Τ.K.56123, τηλ. 2310 – 721858

Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό Τίτλου Σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.

Το Πρόγραμμα Μαθητείας σε εργασιακό χώρο, θα υλοποιείται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας δυνάμει σύμβασης Μαθητείας, που θα συνάπτεται μεταξύ του ΟΑΕΔ, της Εταιρείας ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε, του ΟΣΕ, του Ελληνογερμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του μαθητευομένου/ης.

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Μαθητείας σε εργασιακό χώρο οι μαθητευόμενοι/ες των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. θα αμείβονται και θα ασφαλίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί αμοιβής και ασφάλισης των μαθητευομένων.

Προτείνουμε:

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime