Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Ανακοινοποίηση στο Ορθό)

Θέμα: «Απλοποίηση διαδικασιών εφαρμογής του Ν.4354/2015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του σχολικού έτους 2017-2018».

Αναφορικά με την κατάταξη σε Μ.Κ. των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4354/2015(Φ.Ε.Κ.176/τ.Α΄/16-12-2015) και προκειμένου για την απλοποίηση των διαδικασιών για την απόδοση Μ.Κ. στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσελήφθησαν ή πρόκειται να προσληφθούν κατά το σχολικό έτος 2017-2018, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη πραγματοποιείται έπειτα από αίτηση των εκπαιδευτικών η οποία υποβάλλεται κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους και ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:

Δείτε περισσότερα

Προτείνουμε

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω fb για όλες τις νέες αναρτήσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime

 Δείτε επιλεγμένες δημοσιεύσεις στις ομάδες:

 © schooltime.gr – Ροή Ειδήσεων Facebook •Twitter •Google+