Φράσεις της αρχαίας ελληνικής με δοτική πτώση που χρησιμοποιούνται στη νέα ελληνική – Μέρος 1ο (Α-Ε)

Του Άρη Ιωαννίδη

Α

αβρόχοις ποσί(ν): χωρίς κόπο, εύκολα (κυριολεκτικά με άβρεχτα πόδια)…

άμα τη αφίξει: τη στιγμή της άφιξης, όταν έφτασε…

άμα τη εμφανίσει: τη στιγμή που εμφανίστηκε, μόλις εμφανιστεί…

επί τη εμφανίσει: μόλις (κάποιος) το εμφανίσει, με την εμφάνιση…

ανωτέρα βία: εξαιτίας κάποιου απροσδόκητου γεγονότος…

άφες αυτοίς: συγχώρησέ τους, μην ασχολείσαι μαζί τους…

Β

βάσει: σύμφωνα με, με βάση…

Γ

γαία πυρί μιχθήτω: ας γίνει ό,τι θέλει, αδιαφορώ…

γνωστόν τοις πάσι: γνωστό σε όλους…

Δ

δαπάνη: με έξοδα, με δαπάνη…

δημοσία: δημοσίως…

δόξα πατρί: μέτωπο…

δυνάμει: σύμφωνα με, δυνητικά…

Ε

ειρήσθω εν παρόδω: παρενθετικά…

ελαφρά τη καρδία: επιπόλαια, επιφανειακά…

ελαφρά τη συνειδήσει: χωρίς τύψεις…

ελέω Θεού: με τη βοήθεια / χάρη του Θεού…

ελλείψει: λόγω έλλειψης…

εν συγχύσει: σε κατάσταση σύγχυσης…

εν αγνοία: χωρίς γνώση…

εν αμύνη: σε άμυνα…

εν ανάγκη: αν χρειαστεί..

εν αναμονή: περιμένοντας…

εν αντιθέσει: σε αντίθεση…

εν αποστρατεία: σε αποστρατεία…

εν απουσία: κατά τη διάρκεια της απουσίας (του/της)…

εν τάξει: σωστά, σε τάξη…

εν βρασμώ ψυχής: σε κατάσταση έντονης ψυχικής φόρτισης…

εν γνώσει: γνωρίζοντας, έχοντας γνώση…

εν δήμω: δημοσίως…

εν διαστάσει: σε διάσταση…

εν δράσει: σε δράση…

εν είδει: σαν, με τη μορφή…

εν Ελλάδι: στην Ελλάδα

εν ενεργεία: σε ενεργό υπηρεσία…

εν εξάρσει: σε έξαρση…

εν εξελίξει: σε εξέλιξη…

εν έτει: στο έτος…

εν ευθέτω χρόνω: αργότερα, την κατάλληλη στιγμή…

εν ζωή: στη ζωή…

εν θερμώ: σε έξαψη…

εν ψυχρώ: ψύχραιμα, χωρίς κανέναν απολύτως δισταγμό…

εν ισχύι: σε εφαρμογή…

εν καιρώ: κάποια στιγμή στο μέλλον…

εν κατακλείδι: συνοψίζοντας, κλείνοντας…

εν κινήσει: σε κίνηση…

εν κρυπτώ (και παραβύστω): κρυφά (και μυστικά)…

εν λευκώ: ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς…

εν μέρει: μερικώς…

εν όλω: συνολικά…

εν μέσω: στη μέση…

εν μέτρω: με μέτρο…

εν μία νυκτί: πολύ σύντομα…

εν οίκω: στο σπίτι…

εν ολίγοις: σύντομα, με λίγα λόγια…

εν παρόδω: παρενθετικά…

εν πάση περιπτώσει: τέλος πάντων…

εν πλω: πλέοντας…

εν προκειμένω: σχετικά με το αντικείμενο συζήτησής μας…

εν πρώτοις: αρχικά…

εν ριπή οφθαλμού: αστραπιαία…

εν σπέρματι: σε αρχικό στάδιο…

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook