Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας οι Αλβαφητικοί Πίνακες Μοριοδότησης Εκπαιδευτικών ΠΕ02 και ΠΕ04.02 (κριτήρια επιλογής για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Α και Β της σχετικής προκήρυξης).

Δείτε αναλυτικά:

  1. Αλβαφητικοί Πίνακες Μοριοδότησης Εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ02
  2. Αλβαφητικοί Πίνακες Μοριοδότησης Εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ04.02

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, μέχρι 7-8-2017. Η ένσταση κατατίθεται στο Πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ.) ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση [email protected].

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής θα προσκληθούν σε προφορική συνέντευξη, η ημερομηνία της οποίας θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως μέσω του διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω fb για όλες τις νέες αναρτήσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime

 © schooltime.gr – Ροή Ειδήσεων Facebook •Twitter •Google+