8.275 αιτήσεις υποβλήθηκαν συνολικά στο πλαίσιο της Προκήρυξης 7Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/15-6-2017 & ΦΕΚ 20/21-6-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα τριών (63) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία) και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού (Λιμενικό Ταμείο Ν. Φθιώτιδας, Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, Οίκος Ναύτου, Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε.), στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου – ΑΕΔΙΚ Α.Ε. (Υπ. Οικονομικών).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, υποβλήθηκαν:

  • 2.202    αιτήσεις για την κάλυψη 16 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  •    786     αιτήσεις για την κάλυψη   9 θέσεων κατηγορίας T.Ε.
  • 5.287    αιτήσεις για την κάλυψη 38 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης,  το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 18.497 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

97

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1.786

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ΕΙΔΙΚ. ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΥ)

10

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

40

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

242

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

26

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ.

215

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

503

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

86

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

389

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

157

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

38

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

16

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

32

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

338

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

6.618

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

6.236

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

23

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

81

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

105

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

159

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

806

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ

36

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

20

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ/ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΕΙΔ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)

136

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

42

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ/ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

106

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ/ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

113

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

41

Προτείνουμε

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω fb για όλες τις νέες αναρτήσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime

 © schooltime.gr –  Ροή Ειδήσεων Facebook •Twitter •Google+