Τη χρηματοδότηση και έκδοση μέχρι δώδεκα 12 μελετών για την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 ανακοίνωσε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο αυτό, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ Προδημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης:

Προδημοσίευση Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων και Συγγραφής Μελετών για την Ελληνική Επανάσταση του 1821

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι, σε συνέχεια της με αριθμ. 16237/Β2/1-2-2016 Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προγραμματίζεται η χρηματοδότηση και η έκδοση μέχρι δώδεκα (12) μελετών για την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Οι μελέτες οι οποίες θα εκδοθούν θα είναι γραμμένες στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα και θα είναι έκτασης 60.000 λέξεων κατ’ ελάχιστον, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεκμηρίωση. Προτάσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ατομικά ή συλλογικά.

Στόχος του προγράμματος είναι η υλοποίηση πρωτότυπων και αυστηρά τεκμηριωμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας στα πεδία της κοινωνικής, οικονομικής, διανοητικής, στρατιωτικής, πολιτικής, δικαιϊκής, πολιτισμικής ή διπλωματικής ιστορίας της Επανάστασης, με ορίζοντα την περίοδο 1821-1830.

Οι ερευνητές, οι μελέτες των οποίων θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα έχουν την υποχρέωση ανακοίνωσης της προόδου και των πορισμάτων της μελέτης τους σε τακτικές ανά οκτάμηνο συναντήσεις.

Κάθε υποψήφιος οφείλει να καταθέσει δείγμα γραφής από δημοσιευμένη ή αδημοσίευτη εργασία του, σχετική με τα θεματικά πεδία (όχι με το χρονικό ανάπτυγμα) του προγράμματος. Το κείμενο αυτό θα αποτελέσει, σε συνδυασμό με το ερευνητικό σχέδιο που θα υποβληθεί, ουσιαστικό κριτήριο για την κρίση και την τελική επιλογή των προτάσεων.

Κάθε πρόγραμμα που θα επιλεγεί, ατομικό ή συλλογικό, θα χρηματοδοτηθεί για είκοσι τέσσερις μήνες εργασίας με το ποσόν και τους όρους που θα ανακοινωθούν στη σχετική προκήρυξη.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Ε.Α.Π

Καθηγητής Βασίλης Καρδάσης

Προτείνουμε:

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω fb για όλες τις νέες αναρτήσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime

© schooltime.gr – Ροή ειδήσεων Facebook •Twitter •Google+