Στις 20-24 Νοεμβρίου 2017 διοργανώνεται η 2η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες για το ευρύ φάσμα των ευκαιριών που υπάρχουν.

Γιατί γίνεται αυτό;
Υπάρχει η πεποίθηση ότι

  • Κάθε άτομο είναι ταλαντούχο. Ορισμένα ταλέντα μπορεί να είναι προφανή, μερικά ακόμα κρυμμένα.
  • Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι μια έξυπνη επιλογή, είναι διασκεδαστική και οδηγεί στην αριστεία στην εκπαίδευση, στις υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας και στην αύξηση της απασχολησιμότητας.
  • Υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης που προετοιμάζουν τους πολίτες για ενδιαφέρουσες και προκλητικές σταδιοδρομίες, καθώς και για μια ακόμα πιο ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία.
  • Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι μια επιθυμητή επιλογή για τους ανθρώπους όλων των ηλικιών και προετοιμάζει τους ανθρώπους για θέσεις εργασίας παγκοσμίως.
  • Η ποιοτική εκπαίδευση αναπτύσσει το δημιουργικό και καινοτόμο δυναμικό των εκπαιδευομένων.
  • Η αναβάθμιση και η επανεκπαίδευση καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου είναι καθοριστική για τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης και την καλύτερη ενσωμάτωσή του στην κοινωνία.
  • Η δια βίου μάθηση ενισχύει την κοινωνική ένταξη, την ποικιλομορφία και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη.

Πώς θα ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία;

Πριν και κατά τη διάρκεια της κύριας εβδομάδας, θα ξεκινήσουν δραστηριότητες και εκδηλώσεις, για την προβολή της αριστείας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε όλη την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της κύριας εβδομάδας, μια σειρά εκδηλώσεων / δραστηριοτήτων θα πραγματοποιηθούν επίσης στις Βρυξέλλες (συνέντευξη Τύπου, διάσκεψη, εργαστήρια και εκδήλωση κλεισίματος με απονομή βραβείων). Η εβδομάδα υποστηρίζεται από μια συνεχή επικοινωνιακή εκστρατεία.

Πώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει;

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς: εκπαιδευόμενοι, γονείς, επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι, φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οργανώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων, επιμελητήρια και άλλες επαγγελματικές οργανώσεις, ερευνητές, σύμβουλοι καριέρας, δημόσιες αρχές και όλη η κοινωνία γενικότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261

Η πρώτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων πραγματοποιήθηκε στις 5-9 Δεκεμβρίου 2016 με εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες και εκατοντάδες δραστηριότητες. 

*Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα του ΙΚΥ

Προτείνουμε

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω fb για όλες τις νέες αναρτήσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime

 © schooltime.gr – Ροή Ειδήσεων Facebook •Twitter •Google+