Μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2017 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις για 8 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΑΠ με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 337/29-05-2017 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει 9 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες. Τα προσφερόμενα ΠΜΣ είναι τα εξής:

Language Education for Refugees and Migrants (LRM),
Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ),
Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ),
Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ),
Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ),
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ),
Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ),
Σύγχρονες Τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΑΔΕ),

με εισαγωγή φοιτητών στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 6η Ιουνίου 2017 και ώρα 15.00 έως την 10η Ιουλίου 2017 και ώρα 15.00

Για να δείτε την πρόσκληση των 8 νέων Μεταπτυχιακών:

https://www.eap.gr/images/prosklisi_8_pmsa_ada.pdf

Για να υποβάλλετε αίτηση:

https://dev.eap.gr/student-candidate/public

Επιστήμες της Αγωγής: ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου(ΕΑΓ),

με εισαγωγή φοιτητών στο χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την 6η Ιουνίου 2017 και ώρα 15.00.

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 1000 αιτήσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 10ης Ιουλίου 2017 και ώρα 15.00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου» έκλεισε την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 21.45, καθώς συμπληρώθηκαν οι 1000 αιτήσεις που προέβλεπε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Για την εισαγωγή των φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» καθοριστικό κριτήριο κατάταξης των αιτήσεων είναι η σειρά υποβολής αυτών και όχι η σειρά καταβολής της οικονομικής συμμετοχής.

Για να δείτε την πρόσκληση του Νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΕΑΓ:

https://www.eap.gr/images/prosklisi_eag_ada.pdf

Από τα συνολικά 9 προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών : LRM, ΑΣΚ, ΔΓΡ, ΔΙΣ, ΓΧΝ, ΕΑΓ, ΚΑΟ, ΣΔΣ, ΑΔΕ, κάθε υποψήφιος/υποψήφια μπορεί να επιλέξει μέχρι δύο, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις εισαγωγής.

Αυτά τα εννέα νέα ΠΜΣ του ΕΑΠ είναι οργανωμένα σε εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και βάση σχεδιασμού τους είναι οι ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECTS. Τα ΠΜΣ αυτά προσφέρονται ψηφιακά στη νέα πλατφόρμα courses.eap.gr και ακολουθούν τις πιο σύγχρονες αρχές διαδραστικής και συνεργατικής μάθησης που εφαρμόζονται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Προτείνουμε:

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω fb για όλες τις νέες αναρτήσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime

© schooltime.gr – Ροή ειδήσεων Facebook •Twitter •Google+