Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι αποφάσεις με τις οποίες καθορίζεται:

α) ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-18 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας µε το σύστηµα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2016-17 και β) ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδηµαϊκό έτος 201718 στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας µε το σύστηµα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2016-17.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στα σχετικά έγγραφα:

 © schooltime.gr – Πανελλαδικές Facebook •Twitter •Google+