Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η Απόφαση που αφορά στις εγγραφές – μετεγγραφές μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια. Στο έγγραφο περιγράφονται αναλυτικά οι σχετικές διαδικασίες (έννοια της εγγραφής, προθεσμίες και τρόπος εγγραφής, διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης, τα δικαιολογητικά εγγραφής στα ΕΠΑ.Λ. κτλ).

Δείτε το έγγραφο:

© schooltime.gr – ΕΠΑ.Λ. Facebook •Twitter •Google+