Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της επιστημονικής, της διοικητικής υπηρεσίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), για τις ανάγκες υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ καθώς και την πλήρωση θέσης Ειδικού Συμβούλου

To I.E.Π. προτίθεται να καλύψει:

Τις ανάγκες της Επιστημονικής Υπηρεσίας, της Διοικητικής Υπηρεσίας και των Αυτοτελών Τμημάτων με αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης.

Πληροφορίες:

http://iep.edu.gr/images/IEP/GENERAL/Deltia_Typou/2017/2017-03-26_662-2_prosklisi_eid.pdf

Μια κενή θέση Ειδικού Συμβούλου – εκτός κλιμακίων – στο επιστημονικό πεδίο ενδιαφέροντος «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Μαθητεία», με απόσπαση εν ενεργεία εκπαιδευτικού με αυξημένα προσόντα.

Πληροφορίες:

http://iep.edu.gr/images/IEP/GENERAL/Deltia_Typou/2017/2017-03-26_662-2_prosklisi_eid.pdf

Τις ανάγκες που προκύπτουν στα πλαίσια υλοποίησης των έργων που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ και υλοποιούνται από το ΙΕΠ με αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης.

Πληροφορίες:

http://iep.edu.gr/images/IEP/GENERAL/Deltia_Typou/2017/2017-06-23_dt_6-_prosklisi_erga.pdf

© schooltime.gr – Εκπαιδευτικοί Facebook •Twitter •Google+