Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα Προγράμματα Σπουδών για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο.  

© schooltime.gr – Προγράμματα Λυκείου, Προγράμματα Γυμνασίου Facebook •Twitter •Google+