Το ΙΚΥ ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου 2017 θα εκδοθεί  η προκήρυξη 100 νέων θέσεων υποτροφιών διάρκειας ενός έτους για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα με έναρξη το νωρίτερο από 1/9/2016.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens. Οι εν λόγω θέσεις υποτροφιών αφορούν Μεταδιδάκτορες των Ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ και κατανέμονται στις θεματικές περιοχές Βιομηχανία, Υγεία, Ενέργεια, Υποδομές – Αστική Ανάπτυξη – Περιβάλλον, ενώ δεν αποκλείονται οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες με την προϋπόθεση ότι αφορούν τις Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις των ανωτέρω θεματικών περιοχών.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο: εδώ

© schooltime.gr – Γ/θμια Εκπαίδευση Facebook •Twitter •Google+