Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, τροποποιείται η υπ’ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/ 21-04-2017 (Β’ 1426) υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α’ 83).

Δείτε πιο αναλυτικά στο σχετικό έγγραφο:

© schooltime.gr – ΕΠΑ.Λ. Facebook •Twitter •Google+