21.020 αιτήσεις υποβλήθηκαν συνολικά στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 16/9-5-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, διακοσίων πενήντα επτά (257) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  •  4.295    αιτήσεις για την κάλυψη 54 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  •  4.681    αιτήσεις για την κάλυψη 59 θέσεων κατηγορίας T.Ε.
  • 12.044 αιτήσεις για την κάλυψη 144 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 182.937 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

17.749

ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

170

ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

215

ΠΕ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ

2.298

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

40

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ.)

158

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

407

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

918

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

166

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)

253

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

39

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1.362

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4.549

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)

1.362

ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

353

ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ ΜΗΧ. Η΄ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ. Η΄ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ. Η΄ ΑΡΧΙΤ/ΝΩΝ ΜΗΧ.)

134

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2.458

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

298

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

4.916

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1.324

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

6.481

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

80

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)

27

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)

198

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

738

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)

125

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ)

61

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)

134

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ)

47

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

120

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

11.348

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

105.504

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

1.364

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

1.357

ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

472

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

8.781

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

859

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ)

757

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ)

548

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

46

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)

2.439

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ)

190

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ)

48

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)

285

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)

81

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ)

222

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΟΔΗΓΩΝ)

258

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)

144

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)

872

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ(ΕΙΔ. ΨΥΚΤΙΚΩΝ)

98

ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

84