Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι έξι (6) και η πρόσκληση απευθύνεται σε μονίμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (γενικής ή επαγγελματικής).

(Πρόκειται για απόσπαση τριετούς διάρκειας στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της)

© schooltime.gr – Εκπαίδευση Facebook •Twitter •Google+